PortalTrang ChínhTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nội dung ôn thi tốt nghiệp Chính trị tổng hợp SV khóa 2005 và SV cao đẳng khoá 2006

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 1033
Thú Nuôi :
Age : 32
Điểm tích lũy : 4062
Đến từ : Đồng Nai
Ngày tham gia : 13/06/2008
Note : http://dh05dy.tk


Bài gửiTiêu đề: Nội dung ôn thi tốt nghiệp Chính trị tổng hợp SV khóa 2005 và SV cao đẳng khoá 2006   Wed Mar 11, 2009 10:51 am

Kính gửi các bạn sinh viên khóa 2005 và SV cao đẳng khoá 2006!
Bộ môn Mác Lênin (hay BM Lý luận Chính trị)trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM thông báo về nội dung ôn tập môn chính trị tổng hợp cho sv các
khoá 2005 và sv cao đẳng khoá 2006 như sau:
Các bạn download (file đính kèm) hoặc tại địa chỉ website
http://bmllct.hcmuaf.edu.vn/ (tại mục thông báo của bộ môn lý luận
chính trị )

Trân trọng kính chào!
--
---------------------------------------
Thông tin Đại Học Nông Lâm
Phòng CTSV : 119 nhà Phượng Vỹ ĐHNL
website: http://nls.hcmuaf.edu.vn

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN KHOA HỌC

MÁC- LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HỌC PHẦN I

Phần kiến thức cơ bản: TRIẾT HỌC

Phần vận dụng : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

A/ PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN-TRIẾT HỌC

1/ Khái lược triết học

o Triết học là gì?
o Những nội dung cơ bản của triết học.
o Ý nghĩa của triết học với nhận thức và thực tiễn của bản thân

2/ Vật chất và ý thức

o Nguồn gốc và bản chất của ý thức
o Vai trò của tri thức khoa học trong trong sản xuất và đời sống
o Định nghĩa của L-nin về vật chất v ý nghĩa của phương php luận về định nghĩa đó
o Mối liên hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Liên hệ với thực tiển của nước ta

3/ Những qui luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

o Nội dung cơ bản của qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn
o Nội dung cơ bản của qui luật thống nhất và đấu tranh của cc mặt đối lập.Vận dụng qui luật ny vo thực tiễn nước ta hiện nay

4/ Lý luận và nhận thức

o Vai trò thực tiễn với nhận thức
o Phân tích nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với nhận thức
o Phê phán những quan điển sai lầm về vấn đề trên

5/ Hình thái kinh tế xã hội

o Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất
o Mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
o Những đặc điểm cơ bản của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ ở nước ta

6/ Ý thức xã hội

o Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
o Ý nghĩa phương phương pháp luận và thực tiễn của mối quan hệ này

7/ Vấn đề giai cấp

o Định nghĩa giai cấp của Lê-nin. Đặc điểm của giai cấp vô sản
o Vai trò của quần chúng nhân dân và giai cấp vô sản trong giai đoạn hiện nay


B/ PHẦN VẬN DỤNG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM (CNXHKH):

1/ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

o Những quan điểm của Lênin và Hồ Chí Minh về điều kiện thành lập đảng Ccng sản- Mối liên hệ giữa đảng và giai cấp công nhân
o Điều kiện để giai cấp công nhân Việt nam là tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng Việt Nam.

2/ Cách mạng xã hội chủ nghĩa- Sự vận dụng ở Việt nam

o Nguyên nhân điều kiện khách quan, chủ quan, mục tiêu và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, Lý luận cách mạng không ngừng.
o Sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

3/ Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

o Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước XHCN
o Những vấn đề có tính nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt nam
o Phương hướng cải cách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

4/ Nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí

thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

o Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam
o Nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí

thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

5/ Vấn đề dân tộc và tôn giáo

o Nội dung cơ bản "cương lĩnh dân tộc" của đảng Cộng sản Việt Nam
o Khái quát tình hình các dân tộc Việt Nam và nội dung cơ bản chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
o Khái quát về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và nội dung cơ bản chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay

6/ Vấn đề gia đình

o Quan điểm về ra đình
o Vị trí của gia đình trong xã hội
o Những định hướng cơ bản xây dựng gia đình mới ở nước ta

7/ Phát huy nguồn lực con người Việt Nam

o Phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong những năm qua
o Phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay

-------------------------------------------------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN KHOA HỌC

MÁC- LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HỌC PHẦN IIPhần kiến thức cơ bản: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Phần vận dụng : LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN

A/ PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1/ Sản xuất hàng hoá và các qui luật kinh tế của sản xuất hàng hoá

o Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
o Hai thuộc tính của hàng hoá và mối quan hệ đối với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
o Đơn vị để tính lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến nó
o Nội dung của qui luật lưu thông tiền tệ và qui luật giá trị

2/ Sản xuất giá trị thặng dư - qui luật kinh tế tuyệt đối của CNTB

o So sánh sự vận động của tiền trong lưu thông hành hoá giản đơn với tiền trong nền sản xuất TBCN
o Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản
o Hiểu được thuộc tính đặc biệt của hành hoá sức lao động - đây là chìa khoá giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản
o Phân biệt các loại TB bất biến, TB khả biến, TB cố định, TB lưu động
o Qui luật m là qui luật tuyệt đối của CNTB

3/ Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

o Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất TBCN và chi phí lao động thực tế xã hội, giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư, giữa tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư
o Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản suất
o Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng

4/ CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước

o Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền
o Các đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền, bản chất
o Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền nhà nước, bản chất
o Những hình thức chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước

5/ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam

o Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá
o Đặc điểm cơ bản của cách mạng khoa học- cong nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức
o Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam6/ Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

o Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
o Các đặc điểm kinh tế thị trường trong TK quá độ ở Việt Nam
o Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN

7/ Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam

o Tính tất yếu khách quan của việc mở rộng kinh tế đối ngoại
o Các hình thức kinh tế đối ngoại chủ yếu
o Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoạiB/ PHẦN VẬN DỤNG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM :

1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976)

o Hoàn cảnh, nội dung đường lối xây dựng kinh tếxã hội chủ nghĩa
o Những thành tựu đạt được
o Những tồn tại

2/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

o Hoàn cảnh lịch sử
o Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới
o Ý nghĩa lịch sử của Đại hội

3/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991)

o Hoàn cảnh lịch sử ra đời «Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ »
o Những đặc trưng cơ bản của mô hình XHCN ở Việt Nam
o Những phương hướng cơ bản để đạt mục tiêu dân gìau, nước mạnh theo con đường XHCN

5/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996)

o Đánh giá những thành tựu và khuyết điểm của 10 năm đổi mới (1986-1996) như thế nào.
o Ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm là gì?.

6/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ( 4/2001)

o Hoàn cảnh lịch sử
o Những thành tựu và những bài học kinh nghiệm chủ yếu qua 15 năm đổi mới.

7/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ( 4/2006)

o Những bài học sau 20 năm đổi mới
o Những mục tiêu phương hướng phát triển đất nước 5 năm năm ( 2006-2010)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://dh05dy.tk
 
Nội dung ôn thi tốt nghiệp Chính trị tổng hợp SV khóa 2005 và SV cao đẳng khoá 2006
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thông Báo - Tin Nhắn DH05DY :: TB Của Lớp-
Chuyển đến